สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย

Thai Alcohol Beverage Business Association

133/1 ซอยศูนย์วิจัย 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310