อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม และคำถามถึงประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ต้องแก้ไข

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม และคำถามถึงประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ต้องแก้ไข,สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยร้องรัฐบาลทบทวน หยุดซ้ำเติมผู้ประกอบการ,อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม และคำถามถึงประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ต้องแก้ไข

 

 สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย (TABBA) เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาแก้ไขข้อกฎหมายมาตรา 32 เกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในประเด็นที่ไม่ชัดเจน คลุมเครือ ไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์ต่อ
ผู้ชี้เบาะแสและเจ้าหน้าที่ เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพพร้อมขอให้ยกเลิกกฎหมายห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่งประกาศไปล่าสุด ซึ่งกฎหมายดังกล่าวล้วนส่งผลเสียและกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม เป็นการซ้ำเติมความบอบช้ำจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและจากการระบาดของโรคโควิด 19 ให้เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม https://tabba.in.th/storage/file/pdf_laws/6YWa1LtV9d.pdf